Committees

Organizing Committees

Commitee Members
Chief Patron Prof. Pradeep Kumar Jain
Co-Patrons Dr. Rabindra Kumar(HoD ECE)
Executive Chair Dr. Gayadhar Pradhan
Prof. M.P. Singh, Dept. CSE, NIT Patna
Prof. Prabhat Kumar, Dept. CSE, NIT Patna
Prof. Bharat Gupta
Dr. Ritesh Kumar Mishra
Dr. B.C. Sahana
Convener Dr. Jayanta Ghosh
Dr. Rajeev Arya
Secretary Dr. Subodh Srivastava
Dr. Sangeeta Singh
Dr. Bambam Kumar
Joint Secretary Dr. Jagdeesh V K
Dr. Pushpa Giri
Technical Chair’s Dr. Gayadhar Pradhan
Prof. Prabhat Kumar, Dept. CSE, NIT Patna
Prof. Bharat Gupta
Dr. Ritesh Kumar Mishra
Dr. B.C. Sahana
Dr. J. P. Singh, Dept. CSE, NIT Patna
Dr. Amit Kumar Singh, Dept. CSE, NIT Patna
Dr. Gaurav Varshney
Program Committee Dr. Rakesh Ranjan
Dr. Seemanti Saha
Dr. Rajarshi Bhattacharya
Dr. Ashish Kumar Bhandari
Dr. Manpuran Mahto
Dr. Subodh Srivastava
Local Hospitality Committee Dr. Jitendra Bahadur Maurya
Dr. Subodh Srivastava
Dr. Rajan Agrahari
Dr. Dablu Kumar
Dr. Syed Shahnawazuddin
Dr. Bal Chand Nagar
Printing Committee Dr. Jayanta Ghosh
Dr. Rajeev Arya
Dr. Bambam Kumar
Dr. Jagadeesh V K
Finance Committee Dr. Jayanta Ghosh
Dr. Rajeev Arya
Dr. Bambam Kumar
Accomodation and Hospitality Dr. Rajib Kumar Mandal
Dr. Bambam Kumar
Dr. Jagadeesh V K
Dr. Jitendra Bahadur Maurya
Dr. Gaurav Varshney
Mr. J. P. Sharma
Registration Committee Dr. Pushpa Giri
Dr. Richa Agarwal
Dr. Jitendra Bahadur Maurya
Publicity and Media Chair’s Dr. Ritesh Kumar Mishra
Dr. Gaurav Varshney
Dr. Subodh Srivastava
Women Cell Dr. Seemanti Saha
Dr. Pushpa Giri
Dr. Richa Agarwal
Dr. Meena Pachore